ua

Методична комісія

structure

Склад методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який забезпечує підготовку нових проєктів та вдосконалення чинних методик польових і лабораторних досліджень усіх типів науково-технічної експертизи сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності. Сприяє формуванню національних рослинних сортових ресурсів та сортовій сертифікації, а також підвищенню результативності наукових розробок і впровадженню міжнародних стандартів. До складу Методичної комісії входять провідні вчені наукових, науково-дослідних установ НААН i НАН України, закладів вищої освіти та державної системи охорони прав на сорти рослин. Упродовж 2002–2023 рр. Методичну комісію УІЕСР очолювали: Андрющенко Анатолій Варфоломійович,      Краснопольський Микола Миколайович, Приходько Василь Іванович,     Ткачик Світлана Олександрівна,     Лещук Надія Василівна,     Присяжнюк Лариса Михайлівна Секретарі методичної комісії, які тривалий час забезпечували її роботу: Нетяга О. В., Баликіна В. В., Павлюк Н. В., Лікар С. П.

Склад методичної комісії

Наказ від 24.10.2023 №357-ОД "Про затвердження персонального складу Методичної комісії"

Голова комісії

Присяжнюк Лариса Михайлівна

Заступник директора з наукової роботи

к. с.-г. н., старший дослідник

Гринів Світлана Миколаївна

Заступник голови комісії

в. о. заступника директора УІЕСР,

к. с.-г. н., с. н. с.

Лікар Світлана Петрівна

Секретар комісії

Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

Члени комісії

Байдюк Тетяна Олександрівна

Cтарший наукCовий співробітник відділу селекції насінництва зернобобових культур ННЦ інституту землеробства НААН,

к. с.-г. н.

Башкірова Наталія Вікторівна

Доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. О. М. Зеленського НУБіП України,

к. б. н.

Бобось Ірина Макарівна

Доцент кафедри овочівництва НУБіП України,

к. с.-г. н.

Бугайов Василь Дмитрович

Завідувач відділу селекції кормових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України,

к. с.-г. н

Григор'єв Василь Миколайович

Т. в. о. завідувача кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин закладу вищої освіти «Подільський державний університет»,

к. с.-г. н., с. н. с

Захарчук Олександр Васильович

Завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ (Інститут аграрної економіки),,

д. е. н., професор

Кондратенко Тетяна Єгорівна

д. с.-г. н., професор

Король Лариса Володимирівна

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н.

Костенко Наталія Петрівна

Завідувачка сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н.

Рубцова Олена Леонідівна

Провідний науковий співробітник відділу ландшафтного будівництва Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України,

д. б. н.

Хоменко Тетяна Михайлівна

Завідувачка відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н.;

Цизь Олександр Михайлович

Доцент кафедри закритого ґрунту НУБіП; України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

к. с.-г. н.

Щербина Олена Зіновіївна

Заступник директора з наукової роботи з питань селекції, завідувач відділу селекції й насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»,

к. с.-г. н.

Михайлик Світлана Миколаївна

старший науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин, відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР, 

к. с.-г. н.