ua

Рада молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

structure

Раду молодих вчених як колегіальний виборний дорадчий орган Українського інституту експертизи сортів рослин утворено 2016 року. Метою її діяльності є забезпечення захисту прав та інтересів молодих учених, а також сприяння їх участі у формуванні й реалізації державної політики в межах компетенції УІЕСР.

Кількісний склад Ради визначають на зборах молодих учених і змінюють рішенням її членів за погодженням з директором УІЕСР. Діяльність органу відбувається відповідно до плану заходів із наукової та науково-технічної роботи на поточний рік.

Рада молодих вчених УІЕСР бере участь у створенні правових і соціально-економічних умов для залучення молодих учених до роботи в різних галузях науки.

Сприяє підвищенню їхньої кваліфікації та реалізації творчої й професійної активності та слугує розвитку і вдосконаленню наукової сфери України, а також її інтеграції до світового та європейського дослідницького простору.


Голова Ради – Данюк Юрій Сергійович, старший науковий співробітник відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність

Заступник Голови Ради – Безпрозвана Ірина Володимирівна, науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

Секретар Ради – Топчій Оксана Володимирівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

Члени Ради

Линчак Надія Богданівна - старший науковий співробітник відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

Курочка Надія Володимирівна - науковий співробітник відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність

Ковальчук Євгенія Станіславівна - старший науковий співробітник відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

Сидорчук Аліна Ігорівна - науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи