ua

Склад Вченої ради у 2017 році

structure

Склад Вченої ради у 2017 році

Голова Вченої ради

person

Мельник Сергій Іванович

директор Українського інституту експертизи сортів рослин, д.е.н., професор

Заступник голови Вченої ради

person

Ткачик Світлана Олександрівна

Заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.

Вчений секретар Вченої ради

person

Сігалова Ірина Олександрівна

Науковий співробітник лабораторії визначення біохімічних та технологічних показників якості відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) Українського інституту експертизи сортів рослин, к. с.-г. н.

Члени Вченої ради

person

Васьківська Світлана Василівна

завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни Українського інституту експертизи сортів рослин

person

Гаврилюк Микола Микитович

заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України, д.с.-г.н.

person

Гринів Світлана Миколаївна

завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с.

person

Демидов Олександр Анатолійович

директор Миронівського інституту імені В. М. Ремесла, д.с.-г.н, член-кореспондент НААН

person

Жемойда Віталій Леонідович

в.о. завідувача кафедри генетики, селекції і насінництва НУБіП України, к.с.-г.н., доцент

person

Каражбей Галина Миколаївна

учений секретар Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с.

person

Києнко Зінаїда Богданівна

заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.

person

Ковчі Аттіла Ласлович

завідувач відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин

person

Костенко Наталія Петрівна

завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.

person

Лещук Надія Василівна

завідувач відділу науково-технічної інформації Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с.

person

Присяжнюк Лариса Михайлівна

завідувач відділу–завідувач лабораторії арбітражних досліджень і нових методів експертизи відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань), к.с.-г.н., Голова Ради молодих вчених

person

Присяжнюк Олег Іванович

завідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н, с.н.с.

person

Роїк Микола Володимирович

академік-секретар відділення рослинництва НААН, директор ІБКіЦБ, академік НААН

person

Рудник-Іващенко Ольга Іванівна

заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту садівництва НААН, д.с.-г.н., с.н.с.

person

Сиплива Наталія Олексіївна

заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни Українського інституту експертизи сортів рослин, к.б.н.

person

Таганцова Марина Миколаївна

завідувач сектору експертизи кукурудзи, технічних і багаторічних видів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин

person

Хоменко Тетяна Михайлівна

завідувач відділу експертизи на придатність до поширення Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., доцент

person

Шемшур Анастасія Петрівна

заступник завідувача відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин