ua

План засідань на 2019 рік

structure

План засідань Вченої ради на 2019 рік

ПЛАН ЗАСІДАНЬ

Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин на 2019 рік

Місяць

Питання

Відповідальний за підготовку питання

січень

Схвалення змін та доповнень до наказу Мінагрополітики від 21.06.2016 №212 «Про затвердження Переліку родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність сорту для поширення» в частині розширення переліку ботанічних таксонів

Гринів С.М., Хоменко Т.М.

Розгляд підсумків роботи Вченої ради за 2018 рік

Діхтяр І.О.

Розгляд звіту Українського інституту експертизи сортів рослин про науково-технічну діяльність за 2018 рік

Ткачик С.О.,Лещук Н.В.

Розгляд Плану роботи Українського інституту експертизи сортів рослин на 2019 рік

Ткачик С.О.,Лещук Н.В.

Розгляд звіту про роботу Ради молодих вчених за 2018 рік

Присяжнюк Л.М.

Про розгляд Методичних рекомендацій «Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму сільськогосподарських культур за допомогою SSR маркерів»

Присяжнюк Л. М.

лютий

Розгляд робочих програм структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин на 2019 рік

Керівники структурних підрозділів

Розгляд та схвалення плану роботи Ради молодих вчених на 2019 рік

Присяжнюк Л. М.

Розгляд та затвердження тематичного плану Українського інституту експертизи сортів рослин на 2019 рік

Лещук Н.В.

березень

Розгляд стану виконання Програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин озимих культур та готовності пунктів досліджень щодо виконання Програми польових досліджень у 2019 році

Києнко З.Б., Хоменко Т.М., Гринів С.О.

Про схвалення методик з кваліфікаційної експертизи (ВОС і ПСП) сортів рослин

Костенко Н.П., Гринів С.М.

Про розгляд і затвердження до друку науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) Том 15 (1) 2019 р.

Попова О.П.

квітень

Про затвердження збірника наукових праць «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» (за результатами конференції спільної з Миронівським інститутом пшениці імені В.М. Ремесла)

Присяжнюк Л. М.

травень

Засідання Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин з нагоди святкування Дня науки в Україні

Лещук Н.В.

червень

Про розгляд і затвердження до друку науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) Том 15 (2) 2019 р.

Попова О.П.

Про схвалення методик з кваліфікаційної експертизи (ВОС і ПСП) сортів рослин

Костенко Н.П., Гринів С.М.

липень

Розгляд результатів перевірки дотримання агротехнічних та методичних вимог щодо кваліфікаційної експертизи сортів рослин

Києнко З.Б.,Хоменко Т.М.,

Гринів С.М., керівники робочих груп, керівники філій Інституту

Розгляд переліку скорочень термінів, які використовуються в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Хоменко Т.М.

вересень

Про затвердження збірника наукових праць «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин:від молекули до сорту» (за результатами конференції спільної з Селекційно-генетичним інститутом – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення)

Присяжнюк Л. М.

Про схвалення методик з кваліфікаційної експертизи (ВОС і ПСП) сортів рослин

Костенко Н.П., Гринів С.М.

Про розгляд і затвердження до друку науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) Том 15 (3) 2019 р.

Попова О.П.

листопад

Узагальнення закордонного досвіду щодо визначення зимостійкості та морозостійкості озимих культур та розгляд пропозицій до їх визначення в Україні

Хоменко Т.М.

Про виконання Програми технічного переоснащення Українського інституту експертизи сортів рослин, у тому числі формування сучасної матеріально-технічної бази для лабораторних та польових досліджень, закупівлі сучасного лабораторного обладнання та малогабаритної селекційної техніки на 2019-2023 роки

Попова О.П.

грудень

Розгляд звітів про наукову діяльність структурних підрозділів Українського інституту експертизи сортів рослин за 2019 рік

Керівники структурних підрозділів

Про схвалення методик з кваліфікаційної експертизи (ВОС і ПСП) сортів рослин

Костенко Н.П., Гринів С.М.

Про розгляд Плану друку УІЕСР на 2020 рік

Лещук Н.В.

Про розгляд Плану засідань Вченої ради на 2020 рік

Діхтяр І.О.

Про розгляд Плану заходів УІЕСР на 2020 рік

Лещук Н.В.

Про розгляд і затвердження до друку науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) № Том 15 (4) 2019 р.

Попова О.П.