ua

Відділ науково-організаційної роботи

structure

Відділ складається з трьох секторів:

 1. Сектор науково-економічних досліджень;

 2. Сектор науково-технічного забезпечення;

 3. Сектор редакційно-видавничої діяльності.

Мета та завдання:

 1. Формування єдиної економічної політики УІЕСР на основі аналізу стану і тенденцій його розвитку, економічне планування й аналіз економічних показників діяльності.
 2. Участь у формуванні науково-технічної та інноваційної державної політики в сфері охорони прав на сорти рослин.
 3. Проведення науково-дослідної діяльності відповідно до наукових тематик, схвалених Вченою радою та затверджених директором УІЕСР.
 4. Організація та проведення роботи, спрямованої на науково-технічне забезпечення діяльності УІЕСР та його філій та ефективне використання державного майна, земельних та інших ресурсів за участю структурних підрозділів та філій УІЕСР.
 5. Формування штатного розпису УІЕСР та його філій відповідно до чинного законодавства.
 6. Організація, ведення, наповнення, забезпечення друку та розповсюдження офіційних та науково-практичних видань Українського інституту експертизи сортів рослин:
  • науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» («Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин») (далі – Журнал);
  • бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» (далі – Бюлетень).
 7. Здійснення літературного, технічного, наукового редагування, верстки та підготовки до друку науково-технічної продукції УІЕСР.
 8. Здійснення ведення, наповнення та адміністрування веб-сайту Журналу, сайту конференцій, інформаційно-довідкової системи «Сорт».

Основні напрями діяльності:

 1. Здійснення підготовки та публікації наукових статей за результатами проведення економічних досліджень, пов’язаних з проведенням науково-технічної експертизи та охороною прав на сорти рослин.
 2. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності УІЕСР та його філій з метою вдосконалення його функціонування та виконання статутних завдань.
 3. Проведення розрахунків необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів для організації роботи УІЕСР та його філій, підготовка пропозицій щодо закупівлі на тендерних умовах.
 4. Підготовка пропозицій щодо доцільності списання, відчуження та передачі державного майна.
 5. Проведення розрахунків нормативних витрат палива для забезпечення проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.
 6. Здійснення аналізу використання земельних ресурсів філіями УІЕСР.
 7. Підготовка пропозицій щодо розподілу трудових ресурсів в розрізі філій на основі аналізу навантаження фахівців, кількості сортодослідів, наявних земельних ресурсів на пунктах досліджень УІЕСР.
 8. Здійснення наукового аналізу та підготовка науково-обґрунтованих пропозицій з питань основної діяльності Відділу.
 9. Вивчення та узагальнення практики застосування міжнародного і вітчизняного законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.
 10. Участь у розробці та супроводженні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин з питань, що належать до компетенції Відділу.

Співробітники відділу:

Попова Оксана Павлівна
Науковий профіль
Завідувач відділу, к.і.н.
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 153
Атаманюк Олена Петрівна
Науковий профіль
Заступник завідувача, к. е. н.

Сектор науково-економічних досліджень

personЗавальнюк Олександр Іванович
Науковий профіль
Завідувач сектору
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 163
personСтефківська Юлія Леонідівна
Науковий профіль
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 153
Коцюбинська Людмила Миколаївна
Науковий профіль
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 153

Сектор науково-технічного забезпечення

Трофімова Ганна Василівна
Науковий профіль:
Завідувач сектору
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр. 163
Панькова Ірина Миколаївна
Науковий профіль
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 163
Захарчук Олександр Васильович
Науковий профіль
Науковий співробітник

д.е.н., професор

 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 163
personСорочинський Борис Володимирович
Науковий профіль
Науковий співробітник

д. б.н., старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внут.: 163
Сидорчук Аліна Ігорівна
Науковий профіль:
Науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр.:120

Сектор редакційно-видавничої діяльності

personМарченко Тетяна Миколаївна
Науковий профіль:
Завідувач сектору
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр.120
Бойко Андрій Іванович
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
personПоловинчук Олександр Юрійович
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
Коховська Ірина Валеріївна
Науковий профіль:
Науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр.:120
Семисал Анна Вікторівна
Науковий профіль:
Науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр.: 120
Павлюк Наталія Володимирівна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр.:120
Скубій Ольга Андріївна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
 • роб.тел.: +38(044)-257-99-33
 • внутр.:120