ua

Відділ науково-організаційної роботи

structure

Відділ складається з трьох секторів:

 1. Сектор науково-економічних досліджень;

 2. Сектор науково-технічного забезпечення;

 3. Сектор редакційно-видавничої діяльності.

Мета та завдання:

 1. Формування єдиної економічної політики УІЕСР на основі аналізу стану і тенденцій його розвитку, економічне планування й аналіз економічних показників діяльності.
 2. Участь у формуванні науково-технічної та інноваційної державної політики в сфері охорони прав на сорти рослин.
 3. Проведення науково-дослідної діяльності відповідно до наукових тематик, схвалених Вченою радою та затверджених директором УІЕСР.
 4. Організація та проведення роботи, спрямованої на науково-технічне забезпечення діяльності УІЕСР та його філій та ефективне використання державного майна, земельних та інших ресурсів за участю структурних підрозділів та філій УІЕСР.
 5. Формування штатного розпису УІЕСР та його філій відповідно до чинного законодавства.
 6. Організація, ведення, наповнення, забезпечення друку та розповсюдження офіційних та науково-практичних видань Українського інституту експертизи сортів рослин:
  • науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» («Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин») (далі – Журнал);
  • бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» (далі – Бюлетень).
 7. Здійснення літературного, технічного, наукового редагування, верстки та підготовки до друку науково-технічної продукції УІЕСР.
 8. Здійснення ведення, наповнення та адміністрування веб-сайту Журналу, сайту конференцій, інформаційно-довідкової системи «Сорт».

Основні напрями діяльності:

 1. Здійснення підготовки та публікації наукових статей за результатами проведення економічних досліджень, пов’язаних з проведенням науково-технічної експертизи та охороною прав на сорти рослин.
 2. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності УІЕСР та його філій з метою вдосконалення його функціонування та виконання статутних завдань.
 3. Проведення розрахунків необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів для організації роботи УІЕСР та його філій, підготовка пропозицій щодо закупівлі на тендерних умовах.
 4. Підготовка пропозицій щодо доцільності списання, відчуження та передачі державного майна.
 5. Проведення розрахунків нормативних витрат палива для забезпечення проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.
 6. Здійснення аналізу використання земельних ресурсів філіями УІЕСР.
 7. Підготовка пропозицій щодо розподілу трудових ресурсів в розрізі філій на основі аналізу навантаження фахівців, кількості сортодослідів, наявних земельних ресурсів на пунктах досліджень УІЕСР.
 8. Здійснення наукового аналізу та підготовка науково-обґрунтованих пропозицій з питань основної діяльності Відділу.
 9. Вивчення та узагальнення практики застосування міжнародного і вітчизняного законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.
 10. Участь у розробці та супроводженні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин з питань, що належать до компетенції Відділу.

Історія відділу

Співробітники відділу:

Попова Оксана Павлівна
Науковий профіль
Завідувач відділу, к.і.н.

Сектор науково-економічних досліджень

personЗавальнюк Олександр Іванович
Науковий профіль
Завідувач сектору
personСтефківська Юлія Леонідівна
Науковий профіль
Старший науковий співробітник
Коцюбинська Людмила Миколаївна
Науковий профіль
Старший науковий співробітник
Скубій Ольга Андріївна
Науковий профіль:
Науковий співробітник

Сектор науково-технічного забезпечення

Захарчук Олександр Васильович
Науковий профіль
Науковий співробітник

д.е.н., професор

personСорочинський Борис Володимирович
Науковий профіль
Науковий співробітник

д. б.н., старший науковий співробітник

Дубова Ірина Юріївна
Науковий профіль
Старший науковий співробітник

Сектор редакційно-видавничої діяльності

personМарченко Тетяна Миколаївна
Науковий профіль:
Завідувач сектору
Бойко Андрій Іванович
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
personПоловинчук Олександр Юрійович
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
Коховська Ірина Валеріївна
Науковий профіль:
Науковий співробітник
Павлюк Наталія Володимирівна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
Сидорчук Аліна Ігорівна
Науковий профіль:
Науковий співробітник
Барбан Ольга Борисівна
Науковий профіль:
Науковий співробітник