ua

Склад Вченої ради у 2019 році

structure

Голова Вченої ради

person

Мельник Сергій Іванович

директор Українського інституту експертизи сортів рослин, д.е.н., професор

Заступник голови Вченої ради

person

Ткачик Світлана Олександрівна

Заступник  директора Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.

Члени Вченої ради

person

Васьківська Світлана Василівна

завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин УІЕСР

person

Гаврилюк Микола Микитович

заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України, д.с.-г.н.

person

Гринів Світлана Миколаївна

завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с.

Димитров Сергій Геогрійович

заступник завідувача відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР,  к.с.-г.н.

person

Жемойда Віталій Леонідович

в.о. завідувача кафедри генетики, селекції і насінництва НУБіП України, к.с.-г.н., доцент

Києнко Зінаїда Богданівна

заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с.

Ковчі Аттіла Ласлович

завідувач відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин

Костенко Наталія Петрівна

завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.

Лещук Надія Василівна

заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с.

Попова Оксана Павлівна

завідувач відділу науково-організаційної роботи УІЕСР, к.і.н.

Присяжнюк Лариса Михайлівна

в.о. завідувача відділу–завідувача лабораторії арбітражних досліджень і нових методів експертизи відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) УІЕСР, к.с.-г.н., Голова Ради молодих вчених

Присяжнюк Олег Іванович

завідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н, с.н.с.

Рудник-Іващенко Ольга Іванівна

Інститут садівництва НААН, д.с.-г.н., с.н.с.

Сиплива Наталія Олексіївна

заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни Українського інституту експертизи сортів рослин, к.б.н.

Таганцова Марина Миколаївна

завідувач сектору експертизи кукурудзи, технічних і багаторічних видів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин

Хоменко Тетяна Михайлівна

завідувач відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н., доцент

Худолій Людмила Валеріївна

старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.