ua

Вакансії

structure

Інформація про відкриті вакансії Українського інституту експертизи сортів рослин та результати конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України  «Про наукову та науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   від 23.05.2018 № 404  із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України    від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин, затвердженого наказом УІЕСР від 06.03.2023 № 82-ОД (далі - УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення вакантної наукової посади:

 

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Завідувач відділу науково-організаційної роботи

19

 

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади:

учасник конкурсу повинен мати:

на заміщення вакантної наукової посади завідувача наукового підрозділу може претендувати:

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), надає особисто або надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15 (надсилає на адресу електронної пошти  officesops@ukr.net ) наступні документи:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

в іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти на яких вони розміщені або електронні копії наукових праць, кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або їх електронні копії.

 

Підготовку та надання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснюється відділом кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою – датою надання документів вважається вхідна дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, що надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку надання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, наданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам, у триденний строк з дня надходження, забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18.00 29  вересня 2023 року.

 

Документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою:             03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок: (044) 290-41-15, E-mail: officesops@ukr.net

 

Конкурс на заміщення вищезазначеної вакантної наукової посади відбудеться 13 жовтня 2023 року о 10.00 в УІЕСР за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до відділу кадрів і діловодства – Плиска Людмила Миколаївна – (044) 290-41-15, каб. № 22.

 

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу  не подано - посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір.

Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву УІЕСР.

 

Конкурсна комісія

Українського інституту

експертизи сортів рослин ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України  «Про наукову і науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 23.05.2018 № 404, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин, затвердженого наказом УІЕСР від 06.03.2023 № 82-ОД (далі - УІЕСР), оголошено конкурс на заміщення таких вакантних наукових посад:

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

18

2.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

17

3.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

17

4.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

16

5.

Науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

16

6.

Науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

15

7.

Завідувач сектору зернових, зернобобових та круп’яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

18

8.

Старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та круп’яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

17

9.

Завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

18

10.

Завідувач сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

11.

Старший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

12.

Старший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

13.

Науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

14.

Завідувач сектору картоплі і овочевих сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

15.

Завідувач сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

16.

Старший науковий співробітник сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

17.

Старший науковий співробітник сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

18.

Науковий співробітник сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

14

19.

Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

20.

Завідувач сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

21.

Науковий співробітник сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

22.

Науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

16

23.

Старший науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного аналізу

18

24.

Науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного аналізу

16

25.

Старший науковий співробітник (0,5 ст.) лабораторії показників якості сортів рослин

16

26.

Науковий співробітник  лабораторії показників якості сортів рослин

16

27.

Науковий співробітник  лабораторії показників якості сортів рослин

16

28.

Науковий співробітник  лабораторії показників якості сортів рослин

16

29.

Науковий співробітник  лабораторії показників якості сортів рослин

16

30.

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

17

31.

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення судово-претензійної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

32.

Завідувач сектору міжнародного співробітництва відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

33.

Старший науковий співробітник (0,5 ст.) сектору міжнародного співробітництва відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

34.

Завідувач сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

35.

Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

36.

Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

37.

Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

17

38.

Старший науковий співробітник сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної роботи

17

39.

Завідувач сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

18

40.

Старший науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

17

41.

Старший науковий співробітник (0,5 ст.) сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

17

42.

Старший науковий співробітник (0,5 ст.) сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

17

43.

Науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

16

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

учасник конкурсу повинен мати:

на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

-      старший науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду старшого наукового співробітника терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 4 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку фахових наукових видань України.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), подає особисто, або надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15 (Горіхуватський шлях, 15) або надсилає на адресу електронної пошти officesops@ukr.net наступні документи:

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності, а саме:

потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР експертиз сортів рослин, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї, або близькі особи кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також, своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

На адресу електронної пошти документи надаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати які надіслали заяву поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додаються до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені та копії документів про підвищення кваліфікації.

Підготовку та надання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює відділ кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою – датою надання документів вважається дата вхідної реєстації, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, що надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку надання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, наданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам, у триденний строк з дня надходження, забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

До участі у конкурсі допускаються кандидати, документи яких відповідають вищезазначеним вимогам.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

 

Строк прийняття документів на участь у конкурсі, з дня опублікування до 1800 17 серпня 2023 року.

 

Документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою:             03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, (Горіхуватський шлях, 15) каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок: (044) 290-41-15, E-mail: officesops@ukr.net

 

Конкурс на заміщення вищезазначених вакантних наукових посад відбудеться 30 серпня 2023 року о 1000 в Українському інституті експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15. (Горіхуватський шлях, 15).

З питань проведення конкурсу звертатись до відділу кадрів і діловодства, контактна особа - Плиска Людмила Миколаївна (044) 290-41-15, каб. № 22.

 

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника УІЕСР упродовж трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу Вченою радою УІЕСР.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір.

Якщо упродовж 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

 

 

Конкурсна комісія

Українського інституту

експертизи сортів рослин 


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404, із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин, затвердженого наказом УІЕСР від 06.03.2023 № 82-ОД (далі - УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад:

№ з/п Вакантна наукова посада УІЕСР Тарифний розряд
1. Заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 19-5
2. Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин 18
3. Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин 18

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

учасник конкурсу повинен мати:

Зокрема опублікованих:

 1. у наукових виданнях включених до Переліку наукових фахових видань України який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
 2. у наукових виданнях інших держав;
 3. іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
  1. Ще

  2. патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  3. монографії (розділи у колективних монографіях);
  4. посилання на наукові онлайн-профілі;
  5. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

   • заступник завідувача наукового підрозділу - доктор філософії (кандидат наук). На посаду заступника завідувача відділу терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має доcвід роботи за спеціальністю не менше 7 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України, із них одна у наукових виданнях інших держав;
   • старший науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук). На посаду старшого наукового співробітника терміном до 3 років може претендувати висококваліфікований спеціаліст відповідного напряму підготовки, який має досвід роботи за спеціальністю не менше 4 років, сертифікати про підвищення кваліфікації, 5 публікацій за останні 5 років, включених до Переліку наукових фахових видань України.

   Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), подає особисто, або надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15 або надсилає на адресу електронної пошти office.sops@ukr.net наступні документи:

   Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

   Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності, а саме:

   Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

   На адресу електронної пошти документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

   До завершення строку прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

   Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають заяву про участь у конкурсі, перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях з посиланням на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені та копії документів про підвищення кваліфікації.

   Підготовку та подання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює відділ кадрів і діловодства.

   У разі надсилання кандидатом документів поштою – датою подання документів вважається дата відправки, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, що надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

   Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам, у триденний строк з дня надходження, забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

   До участі у конкурсі допускаються кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам.

   Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

   Строк прийняття документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18.00 19 липня 2023 року.

   Документи на участь у конкурсному відборі приймаються за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок: (044) 290-41-15, E-mail: office.sops@ukr.net

   Конкурс на заміщення вищезазначених вакантних наукових посад відбудеться 02 серпня 2023 року о 10.00 в Українському інституті експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

   З питань проведення конкурсу звертатись до відділу кадрів і діловодства, контактна особа - Плиска Людмила Миколаївна (044) 290-41-15, каб. № 22.

   Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника УІЕСР протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

   Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

   На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу, з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України, з ним укладається контракт або трудовий договір.

   Конкурсна комісія
   Українського інституту
   експертизи сортів рослин


   ОГОЛОШЕННЯ Українського інституту експертизи сортів рослин

   Державна наукова установа, Український інститут експертизи сортів рослин, згідно з вимогами Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, запрошує на роботу за вакантними посадами:

   -«завідувач Відділу внутрішнього аудиту» - заробітна плата: від 8000 грн/міс;

   -«провідний фахівець Відділу внутрішнього аудиту»- 3 вакансії, заробітна плата: від 6700 грн/міс.

   Графік роботи: з 9.00 -18.00 год.

   Адреса установи: вул. Генерала Родимцева (Горіхуватський шлях), 15 (Голосіївський район, парк Голосіїво, НУБіП).

   Транспорт:

   Маршрутка: 212 (зупинка поряд) – маршрут станція метро Либідська – Одеська площа.

   Метро: станція Голосіївська

   Тел.(044) 290-41-15

   Контактна особа: Ленда Руслан Миколайович.

   Сайт: sops.gov.ua.


   ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення