ua

План заходів Ради молодих вчених на 2019 рік

structure

План заходів Ради молодих вчених на 2019 рік

План заходів Ради молодих вчених на 2019 рік

 1. В рамках співпраці з науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук України співучасть в організації та проведенні конференцій:
  1. VІI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» з Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України;
  2. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки молоді» спільно з Інститутом зрошуваного землеробства НААН України.
 2. В рамках співпраці з науково-дослідними установами України співучасть в організації та проведенні інтернет-конференцій:
  1. ІІI інтернет-конференція молодих вчених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин: від молекули до сорту» з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення НААН України;
  2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний шлях розвитку аграрного виробництва» з Інститутом зрошуваного землеробства НААН України.
 3. Підтримка та наповнення інформаційного ресурсу Ради молодих вчених на сайті Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР).
 4. Проведення роботи щодо пошуку конкурсів та грантів на фінансування наукових проектів молодих вчених, підтримка в оформленні заявок та поданні матеріалів.
 5. Розгляд можливостей забезпечення участі представників Ради молодих вчених УІЕСР в спілках молодих вчених у вищих органах виконавчої влади.
 6. Підписання договорів про співробітництво з радами молодих вчених провідних закладів аграрного профілю в Україні та за її межами.
 7. Організація та участь молодих вчених УІЕСР в межах компетенції у заходах, які спрямовані на підвищення кваліфікації.

Голова Ради молодих вчених УІЕСР ________________ Л. Присяжнюк

Схвалений Вченою Радою Українського інституту експертизи сортів рослин

протокол № 2 від «28» лютого 2019 р.