ua

Відділ науково-технічної інформації

structure

Мета та завдання відділу

Реалізація завдань в сфері інформатизації, інтелектуальних інформаційних та інформаційно аналітичних технологій

Відділ складається з трьох секторів:

 • Сектор інформатизації
 • Сектор розгляду документів заявки
 • Сектор редакційно-видавничої діяльності

Основні напрями діяльності 

 • аналіз та синтез систем людино-комп’ютерної взаємодії та комунікації;
 • застосування методів і засобів інформаційних технологій в сфері сортовивчення, сортовивченні та сортовій сертифікації, плануванні та управлінні економічними процесами УІЕСР;
 • аналіз та використання математичних моделей, інструментів програмної інженерії в сфері кваліфікаційної експертизи сортів рослин;
 • аналіз і синтез інформаційних систем i технологій оброблення інформації;
 • проектування, ведення та адміністрування баз та сховищ даних;
 • формування архітектурних рішень щодо інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог та наявних ресурсів УІЕСР.
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій;
 • аналіз технічних засобів, програмного забезпечення придатних для використання під час польових та лабораторних досліджень в сфері сортовивчення;
 • забезпечення правильної експлуатації і безперебійної роботи комп’ютерної техніки;
 • забезпечення захисту даних АІС УІЕСР;
 • організація технічного обслуговування і ремонту ПК, оргтехніки і засобів телекомунікацій;
 •  розгляд заявки на сорт рослин вимогам, що встановлені Законом України «Про охорону прав на сорти рослин»;


  • проведення експертизи запропонованої заявником назви сорту рослин та визначає новизну, згідно з вимогами Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;
  • підготовка науково-обґрунтовані пропозиції та проекти документів за результатами розгляду заявки на сорт, експертизи назви й визначення новизни сорту;
  •  участь у веденні Реєстру заявок на сорти рослин, формуванні Реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, Реєстру патентів;
  • узагальнення , аналіз та подача до друку в офіційному виданні інформацію про заявки, що позитивно завершили розгляд заявки на сорт, відкликані заявки, ухвалена назва сорту, зміну назви сорту та внесені зміни, уточнення до матеріалів заявки на сорт;
  • підготовка науково-обґрунтовані пропозиції в частині вдосконалення нормативно-правового забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин з урахуванням міжнародного досвіду та узагальнення практичних аспектів роботи системи з охорони прав на сорти рослин в Україні;
  •  участь у пошукових, теоретичних і наукових дослідженнях за профілем роботи Інституту, за результатами яких готує та публікує наукові праці у фахових видання України та інших держав;
  •  обмін інформацією про подані заявки на сорти рослин між державами-учасницями Міжнародної конвенції;
  • Здійснення підготовки та публікації наукових статей за результатами проведення економічних досліджень, пов’язаних з проведенням науково-технічної експертизи та охороною прав на сорти рослин.

Історія відділу


Стариченко Євгеній Михайлович

Науковий профіль:
Завідувач відділу,  к.е.н.

Мажуга Костянтин Миколайович

Науковий профіль:
Заступник завідувача відділу
Сиплива Наталія Олексіївна
Науковий профіль:
Заступник завідувача відділу, 
к.б.н., старший дослідник

Сектор інформатизації

Якобчук Олександр Васильович

Науковий профіль:
Завідувач сектору 

Орленко Наталія Станіславівна

Науковий профіль:
Старший науковий співробітник, к.е.н., доцент

Макарчук Богдан Миколайович

Науковий профіль:
Старший науковий співробітник

.

Мартинов Олексій Миколайович

Науковий профіль:
Науковий співробітник

Маслечкін Василь Вікторович

Науковий профіль:
Молодший науковий співробітник

Сектор розгляду документів заявки

Історія сектору

Співробітники сектору:

Худолій Людмила Валеріївна
Науковий профіль:
Завідувач сектору , старший дослідник, к.с.-г.н.
Лашук Сніжана Олександрівна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник, к.с.-г.н.
Коляденко Світлана Станіславівна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
Гайдай Алла Олексіївна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
Семисал Анна Вікторівна
Науковий профіль:
Науковий співробітник

Мохно Дмитрій Віталійович

Провідний фахівець

Сектор редакційно-видавничої діяльності

personМарченко Тетяна Миколаївна
Науковий профіль:
Завідувач сектору
Коховська Ірина Валеріївна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
Павлюк Наталія Володимирівна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
Бойко Андрій Іванович
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
personПоловинчук Олександр Юрійович
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник
personСорочинський Борис Володимирович
Науковий профіль
Науковий співробітник

д. б.н., старший науковий співробітник

Сидорчук Аліна Ігорівна
Науковий профіль
Науковий співробітник