ua

Документи системи управління якістю

structure

Цілі у сфері якості Українського інституту експертизи сортів рослин на 2024 рік

Положення про систему управління якістю

Положення про управління задокументованою інформацією СУЯ

Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ

Інструкція Аналізування з боку керівництва Українського інституту експертизи сортів рослин СУЯ

Інструкція про невідповідність та коригувальні дії

Програма внутрішніх аудитів системи управління якістю на 2024 рік

Програма внутрішніх аудитів системи управління якістю на 2024 рік ( зі змінами )