ua

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

structure

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Платіжні реквізити для перерахування коштів в національній валюті – у гривнях

Реквізити для оплати рахунку в гривнях:

Одержувач коштів Український інститут експертизи сортів рослин
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 00488332
Банк одержувача Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача (МФО) 820172
Рахунок отримувача р/р UA 6282 0172 0313 2310 0320 1016 514
Призначення платежу *; 101; номер заявки; код заявника; код платежу (назва виду збору); рік, за який сплачується збір

Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті – у доларах США або євро за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору

BENEFICIARI: (одержувач) NAME: UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ADDRESS: 4, Andriivska str., Kyiv, Ukraine, 04070

ACCOUNT: UA 8733 4851 0000 0000 2600 8183 893 (USD, EUR)

BENEFICIARY`S BANK: (банк одержувача) JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK", UKRAINE SWIFT CODE: FUIBUA2X

Purpose of payment: *; 101; number of the application;applicant’s code; the code and name of the type of the fee; for which year you pay the fee;

При сплаті збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково заповнювати таким чином:

  - службовий код (знак): " * " (зірочка);

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - код ознаки збору: " 101 ";

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - номер заявки;

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - код заявника;

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - код платежу (обов’язково) (назва виду збору);

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - рік, за який сплачується збір;

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:

*; 101; 18014001; 2524; 150 (за подання заявки на сорт рослин); 2020;

*; 101; 10125628; 2613; 150 (For the plant variety application registration); 2020;

Збір сплачується за заявкою тільки одного сорту окремо по кожній дії, пов’язаній з охороною прав на сорти рослин.

У разі сплати збору в більшому розмірі, кошти збору повертаються платнику в установленому порядку.

Звертаємо увагу, що оплата здійснена за правильно заповненим платіжним документом, після підтвердження надходження коштів на Казначейський рахунок, в автоматичному режимі вноситься до інформаційної системи УІЕСР і відображається в «Кабінеті заявника». При виконанні вищезазначених умов надсилати документ про сплату до УІЕСР не обов’язково.

Для забезпечення обліку зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин за кожною заявкою по сорту рослин та видами зборів створено комплекс програмних засобів Електронний сервіс «Збори у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин», за допомогою якого заявник (представник) матиме можливість автоматично сформувати друковані форми для оплати, он-лайн оплатити рахунки, оперативно отримувати інформацію про сплачені суми зборів тощо.

Для користування електронним сервісом необхідно зареєструватись в cервіс-офісі «Кабінеті заявника».

Сплата зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин здійснюється заявниками (представниками) сортів рослин, власниками сортів, володільцями патенту на сорт, як об’єкту інтелектуальної власності.

У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 40 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 20 відсотків встановленого розміру.

Для підтвердження права на отримання пільги по сплаті збору підприємства, установи та організації, які є неприбутковими, надсилають до УІЕСР копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440, завірену у встановленому порядку.

Перелік кодів платежів за видами платежів для заповнення графи «Призначення платежу»
(згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 зі змінами затвердженими постановою КМУ від 15.07.2022 № 798

Код  Найменування платежу Сума (повна)
150 За подання заявки на сорт рослин 1700
154 За виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту 500
155 За видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин 500
156 За видачу завіреної копії патенту на сорт рослин 500
157 За внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права 1700
158 За внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт 1700
183 За подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина третя статей 16 і 22, частина п'ята статті 25, частина восьма статті 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, частина шоста статті 40) 1700
184 За поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина восьма статті 26, частина шоста статті 27, частина п'ята статті 28, частина друга статті 30) 1700
За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт
151 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності 6035
152 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності безпосередньо у заявника 4250
153 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): експертиза на придатність на поширення сорту 15300
196 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності (випробування гібриду) - вартість за експертизу кожного складового батьківського компонента гібриду, але не більше трикратного розміру  6035
За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) Iгр. IIгр. IIIгр.
159 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за перший рік 1612 1290 1128
160 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за другий рік 1815 1452 1162
161 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за третій рік 2217 1663 1330
162 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за четвертий рік 2620 1834 1467
163 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за п'ятий рік 3225 2258 1806
164 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за шостий рік 3820 2680 2144
165 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за сьомий рік 4434 3100 2480
166 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за восьмий рік 5240
3668
2934
167 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за дев'ятий рік 6450
4515
3612
168 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за десятий і кожний наступний рік 7660 6128 4902
186 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за перший рік з збільшенням розміру збору на 50 % 2418 1935 1692
187 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за другий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 2722,5 2178 1743
188 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за третій рік з збільшенням розміру збору на 50 % 3325,5 2494,5 1995
189 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за четвертий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 3930 2751 2200,5
190 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 4837,5 3387 2709
191 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за шостий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 5745 4020 3216
192 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за сьомий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 6651 4650 3720
193 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за восьмий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 7860 5502 4401
194 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за дев'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50 % 9675 6772,5 5418
195 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за десятий і кожний наступний рік з збільшенням розміру збору на 50% 11490 9192 7353
За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин Iгр. IIгр. IIIгр.
179 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік 1740 1160 870
180 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік 5200 3400 1740
181 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік 6960 4640 2320
182 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за шіснадцятий і кожний подальший рік 8700 5800 4350
За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання дозволу (відкрита ліцензія)
169 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за перший рік 806
170 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за другий рік 907
171 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за третій рік 1110
172 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за четвертий рік 1310
173 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за п'ятий рік 1612
174 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за шостий рік 1915
175 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за сьомий рік 2217
176 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за восьмий рік і кожний наступний рік 2620

fondy

Для запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток,
всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці,
безпека якого підтверджена сертифікатом PCI DSS.