ua

Склад Вченої ради у 2014 році

structure

Склад Вченої ради у 2014 році

1Білявська Людмила ГригорівнаГолова Вченої ради, директор УІЕСР, к.с.-г.н, доцент
2Ткачик Світлана ОлександрівнаЗаступник голови Вченої ради, заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.
3Каражбей Галина МиколаївнаВчений секретар Вченої ради, вчений секретар УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
4Києнко Зінаїда Богданівназаступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.
5Краснопольський Микола Миколайовичзавідувач відділу лабораторних досліджень та нових методів експертизи сортів рослин УІЕСР, к.б.н.
6Лещук Надія Василівназавідувач відділу наукової координації та розробки методик УІЕСР, к.с.-г.н.
7Кропивко Валентина Стефанівназавідувач відділу економічних досліджень УІЕСР, к.е.н.
8Уліч Леонід Ісакович старший науковий співробітник лабораторії експертизи сортів зернових, крупяних і зернобобових культур УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
9Гринів Світлана Миколаївназавідувач відділу кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
10Костенко Наталія Петрівнастарший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки методик УІЕСР, к.с.-г.н.
11Сиплива Наталія Олексіївназаступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР, к.б.н.
12Курило Василь Леонідовичстарший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та видавничої діяльності УІЕСР (0,5 ставки), д.с.-г.н., с.н.с.
13Гаврилюк Микола Микитовичзаступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України, д.с.-г.н. (за згодою)
14Присяжнюк Олег Іванович
завідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н., с.н.с.
15Рудник-Іващенко Ольга Іванівназаступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту садівництва НААН, д.с.-г.н, с.н.с.
16Хареба Володимир Васильовичзаступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки та продовольства НААН, член-кореспондент НААН (за згодою)
17Михайлов В’ячеслав Григоровичголовний науковий співробітник ННЦ «Інститут землеробства НААН», д.с.-г.н. (за згодою)
18Мельниченко Максим Вікторовичзаступник директора УІЕСР