ua

Склад Вченої ради у 2016 році

structure

Склад Вченої ради у 2016 році

1Мельник Сергій ІвановичГолова Вченої ради, директор УІЕСР, д.е.н., професор
2Ткачик Світлана ОлександрівнаЗаступник голови Вченої ради, заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.
3Каражбей Галина МиколаївнаВчений секретар Вченої ради, вчений секретар УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
4Васьківська Світлана Василівназавідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР
5Гаврилюк Микола Микитовичзаступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України, д.с.-г.н. (за згодою)
6Гринів Світлана Миколаївназавідувач відділу кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
7Демидов Олександр Анатолійовичдиректор Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла, д.с.-г.н.
8Жемойда Віталій Леонідовичв.о. завідувача кафедри генетики, селекції і насінництва НУБіП, к.с.-г.н., доцент
9Загинайло Микола Івановичзавідувач відділу експертизи сортів на придатність до поширення та сортознавства УІЕСР
10Києнко Зінаїда Богданівназаступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.
11Ковчі Аттіла ЛасловичЗавідувач відділу-старший науковий співробітник відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин УІЕСР
12Кропивко Валентина Стефанівназавідувач відділу економічних досліджень УІЕСР, к.е.н.
13Костенко Наталія Петрівнастарший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки методик УІЕСР, к.с.-г.н.
14Лівандовський Анатолій Анатолійовичзаступник завідувача відділу експертизи сортів на придатність до поширення та сортознавства УІЕСР
15Лещук Надія Василівназавідувач відділу наукової координації та розробки методик УІЕСР, к.с.-г.н.
16Присяжнюк Лариса Михайлівназавідувач відділу-завідувач лабораторії арбітражних досліджень і нових методів експертизи відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) УІЕСР, к.с.-г.н., Голова Ради молодих вчених
17Присяжнюк Олег Івановичзавідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н., с.н.с.
18Роїк Микола Володимировичакадемік-секретар відділення рослинництва НААН, директор ІБКіЦБ, академік НААН
19Рудник-Іващенко Ольга Іванівназаступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту садівництва НААН, д.с.-г.н, с.н.с.
20Сиплива Наталія Олексіївназаступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР, к.б.н.
21Таганцова Марина Миколаївназавідувач сектору експертизи кукурудзи, технічних і багаторічних видів рослин УІЕСР