ua

МЕТОДИКИ

structure

ПСП

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Загальна частина / Український інститут експертизи сортів рослин; укл. Ткачик С. О., Лещук Н.В., Присяжнюк О.І. – 4-те вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 120 с. ISBN 978-966-924-579-3.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
 Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні. / Український інститут   експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Лівандовський А. А., Хоменко Т. М. та ін. – Вінниця, 2016. –  82 с. ISBN 978-966-924-587-8.

 ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи технічних та кормових на придатність до поширення в Україні. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Києнко З. Б, Костенко Н. П. та ін. – Вінниця, 2016. – 74 с. ISBN 978-966-924-575-5.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин картоплі та груп овочевих, баштанних, пряно-смакових на придатність до поширення в Україні. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Києнко З. Б., Павлюк Н. В. та ін. – Вінниця, 2016. – 95 с. ISBN 978-966-924-576-2.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в Україні. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Києнко З. Б., Матус В. М. та ін. – Вінниця, 2016. – 85 с. ISBN 978-966-924-588-5.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи декоративних, лікарських та ефіроолійних, лісових на придатність до поширення в Україні. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Києнко З. Б., Матус В. М. – Вінниця, 2016. – 129 с. ISBN 978-966-924-577-9.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення фітопатологічних досліджень за штучного зараження рослин / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Лещук Н. В., Башкірова Н. В. та ін. – Вінниця, 2016. – 75 с. ISBN 978-966-924-574-8.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; Києнко З. Б., Присяжнюк Л. М. та ін. – Вінниця, 2016. – 159 с. ISBN 978-966-924-578-6.

ПЕРЕГЛЯНУТИВОС

Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернобобових, та круп’яних на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 217 с. ISBN 978-966-924-593-9.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 164 с. ISBN 978-966-924-594-6.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Методика проведення експертизи сортів рослин групи технічних на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 188 с. ISBN 978-966-924-601-1.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Методика проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних та винограду на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 850 с. ISBN 978-966-924-600-4

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи олійних на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 178 с. ISBN 978-966-924-599-1

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Mетодика проведення експертизи сортів рослин групи лісових на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 321 с. ISBN 978-966-924-597-7.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи кормових та коренеплідних на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 983 с. ISBN 978-966-924-595-3.

ПЕРЕГЛЯНУТИМетодика проведення експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Києнко З. Б., Лещук Н. В. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 1145 с. ISBN 978-966-924-598-4.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи декоративних на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 1129 с. – ISBN978-966-924-592-2. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Методика проведення експертизи сортів рослин групи лікарських та ефіроолійних на відмінність, однорідність і стабільність. / Український інститут експертизи сортів рослин; ред. Ткачик С. О.; укл. Костенко Н. П., Гринів С. М. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця, 2016. – 886 с. – ISBN  978-966-934-596-0.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПОСТ-контроль

Методика проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control) / Український інститут експертизи сортів рослин; укл. Ткачик С. О.; Лещук Н. В.; Гринів С. М.; Костенко Н. П. – 2-ге вид.,– Вінниця, 2018. – 31 с. ISBN 978-966-924-033-0

ПЕРЕГЛЯНУТИ