ua

Інші видання 2019

structure

2019

Класифікатор показників якості ботанічних таксонів, сорти яких проходять експертизу на придатність до поширення / Міністерство аграрної політики та продовольства України; Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – 16 с.
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (V; 7 червня 2019 р., м. Київ) / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: ТВОРИ, 2019. – 268 с.
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів (VII; 19 квітня 2019 р., с. Центральне) / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2019. – 137 с.
Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму сільськогосподарських культур за допомогою SSR маркерів: методические рекомендации / Міністерство аграрної політики та продовольства України; Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – 24 с.
Атлас морфологічних ознак сортів (гібридів) кукурудзи Zea mays L. і сорго Sorghum L. (наочне доповнення до методик проведення польового інспектування насінницьких посівів кукурудзи і сорго) / Український інститут експертизи сортів рослин (Киiв). – Вінниця : ТОВ Твори, 2019. – 83 с.
Визначник морфологічних ознак салату посівного (Lactuca sativa L.) / H. B. Лещук [та ін.] / Український інститут експертизи сортів рослин (Київ). –Вінниця : ТОВ Твори, 2020. –146 с.
Застосування ДНК маркерів для визначення 5- та С-типів стерильності кукурудзи звичайної (Zea mays L.) в кваліфікаційній експертизі на відмінність, однорідність та стабільність Текст] / Л. М. Присяжнюк [та ін.] / Український інститут експертизи сортів рослин (Київ). – Вінниця : ТОВ Твори, 2019. – 23 с
Методика-класифікатор проведення експертизи сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність: методические рекомендации. – 2-е вид., доп. і доопр. / Український інститут експертизи сортів рослин (Київ). – Вінниця : ТОВ Твори, 2019. – 66 с.