ua

Інші видання 2018

structure

2018

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів, присвячена 55-річчю реєстрації сорту-шедевру пшениці м’якої озимої Миронівська 808 (VI; 20 квітня 2018 р.; с. Центральне). / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. – 95 с.
Методика проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю / Український інститут експертизи сортів рослин.  Укладачі: C. O. Ткачик [та ін]. – Вінниця, 2018. – 31 с. ISBN 978-966-924-033-0
Атлас морфологічних ознак сортів соняшнику однорічного Helianthus annuus L. (наочне доповнення до Методики проведення кваліфікаційної експертизи на ВОС соняшнику однорічного) / Український інститут експертизи сортів рослин. – видання друге, виправлене і доповнене. –  Вінниця, 2018. – 79 с. ISBN 978-617-7742-07-3
Атлас морфологічних ознак сортів квасолі звичайної Phaseolus vulgaris L. (Додаток до Методики проведення експертизи сортів квасолі звичайної на ВОС-тест) / Український інститут експертизи сортів рослин. –  Вінниця, 2018. – 32 с. ISBN 978-617-7742-08-0